Công văn hướng dẫn Tựu trường và Khai giảng năm học 2021-2022.

Công văn số: 484/PGDĐT-TCCB ngày 09 tháng 9 năm 2021 của phòng GD&ĐT Khánh Vĩnh hướng dẫn Tựu trường và Khai giảng năm học 2021-2022. CV 484.signed.signed (1).pdf