Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Vĩnh  tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022.

          Công văn số: 541/PGDĐT Khánh Vĩnh  ngày 30 tháng 9 năm 2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022.

          Nội dung công văn CV 541.signed.signed.pdf