Công văn 415/PGDĐT Khánh Vĩnh ngày 06 tháng 8 năm 2021 V/v triển khai Kế hoạch truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022.

Nội dung công văn CV 415.signed.signed.pdf

Kế hoạch của BYT KH1063-BYT.pdf