Kế hoạch số 56/ KH-PGDĐT  ngày 20/7/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Khánh Vĩnh về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp  (25/8/1911-29/8/2021)

Nội dung của thông báo.KH 56.signed.signed.pdf