Phòng giáo dục và đào tạo Khánh Vĩnh phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

       Công văn số 515/ PGDĐT Khánh Vĩnh về  phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. CV 515.signed.signed.pdf

        Công văn hỏa tốc số 3183/BCĐ-CSB của Bộ Quốc phòng ngày 27 tháng 8 năm 2021 về phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”CV 3183 BQP THI TRUC TUYEN CANH SAT BIEN.pdf