Công văn PGD  Khánh Vĩnh

Công văn PGD Khánh Vĩnh

Công văn số 175/PGDĐT Khánh Vĩnh, ngày 19 tháng 4 năm 2021 V/v: "Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-UBQGTKCN ngày 04/3/2021 của Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai vàTìm kiếm cứu nạn".
Công văn PGD  Khánh Vĩnh

Công văn PGD Khánh Vĩnh

Thực hiện tinh thần công văn số Số: 200/PGDĐT Khánh Vĩnh, ngày tháng 4 năm 2021 về: "Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”"
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng trước : 143